Gönüllü Belediyecilik Kent Konseyi

Gönüllü Belediyecilik Kent Konseyi

Yönetimden Yönetişime geçen bir yolculuk yapacağız; Katılımcı, paylaşımcı, tutarlı, sorumlu, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yaklaşımla karşılıklı etkileşime dayanan bir yönetim hedefliyoruz. Kentimizde pek çok hizmeti gönüllü katılımcılardan yardım alarak gerçekleştireceğiz.

Belediyemizin sivil toplumla etkileşimi, demokratik katılımı arttıracak ve demokratik yönetimi gerçekleştirecek. Yerel demokrasinin oluşumunda en önemli unsur demokrasinin temel taşını oluşturan katılımdır. Her yurttaşın yaşadığı kent için bir sözü vardır.

“Kentin İçin Gönüllü Ol” söylemi ile Mahalle Meclislerini kuracağız ve Kent Konseyini aktif hale getireceğiz.