Katı Atık Yönetimi

Katı Atık Yönetimi

Katı atıkların oluşturduğu kirlilik ile buna bağlı potansiyel çevre riskleri her geçen gün artıyor. Hedefimiz Kuşadası’nı “Sıfır Atık Kenti” haline getirmektir. Bu proje ile israfı önlemeyi, doğal kaynakları verimli kullanmayı, atık miktarını azaltmayı, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, atıkları geri kazandırarak ekonomiye ve çevreye katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan bölgesel planlamaları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile saha uygulamalarını yapacağız.