Güzelçamlı Halkevi

Güzelçamlı eski belediye binasına kütüphane ile çok amaçlı salonların olduğu bir
halkevi yaparak Güzelçamlı’da yaşayan vatandaşlarımızın önemli eksiklerinden birini gidereceğiz.

İyi bir gelecek ve gurur duyulan bir kent için ihtiyacımız olan her şey burada, bastığımız toprakta, soluduğumuz havada, sahip olduğumuz insanlarda, sizlerde…